UNITHAI TRAVEL CO.,LTD.
เขตบางรัก กรุงเทพฯ

"เที่ยวก่อนจ่ายทีหลัง" แพ็คเกจโรงแรมที่พัก สายทะเล หรือสายธรรมชาติ ผ่อนได้ 0% (ผ่อนออนไลน์ได้ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดก็ตาม) 3-6 เดือน

รายละเอียด
70 % OFF
หมดแล้ว!!
จำนวนผู้เข้าพักได้สูงสุด
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เงื่อนไขการใช้ Voucher

1.สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 1 ครั้ง โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการเดินทาง 2.กรณียกเลิกการเดินทางจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในทุกกรณี ร้านอาหาร-รายการอาหาร และการเดินทาง อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ และเพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

70% OFF
หมดแล้ว!!
สต๊อค ใบ
฿ 2,999
฿ 899

หมดเวลาการขาย

รายละเอียด
70 % OFF
หมดแล้ว!!>
จำนวนผู้เข้าพักได้สูงสุด
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
วันเข้าพัก
จำนวน 1 คืน
เงื่อนไขการใช้ Voucher

หากซื้อแล้วไม่สามารถเปลี่ยน หรือคืนเงินได้ทุกกรณี หากซื้อแล้วท่านสามารถทำการจองกับทางโรงแรมได้โดยตรง เงื่อนไข และการยกเลิกสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ โดยยึดจากทางโรงแรมเป็นผู้กำหนด

70% OFF
หมดแล้ว!!
สต๊อค ใบ
฿ 6,678
฿ 1,999

หมดเวลาการขาย

รายละเอียด
70 % OFF
หมดแล้ว!!>
จำนวนผู้เข้าพักได้สูงสุด
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
วันเข้าพัก
จำนวน 1 คืน
เงื่อนไขการใช้ Voucher

- ราคานี้เป็นราคาต่อห้อง ต่อคืนเท่านั้น และรีสอร์ทสามารถเข้าถึงได้เฉพาะทางเรือเท่านั้น - ราคานี้ จอง และเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้-30 พฤศจิกายน 2563 - โดยเรือมีเวลาให้บริการ ดังนี้ : - Check in: ท่าเรือพุตะเคียน มีรอบเรือทุกๆ 1 ชั่วโมง ตั้งแต่ 13.00-18.00 น. - Check out : จาก Jungle Rafts มีรอบเรือทุกๆ 1 ชั่วโมง ตั้งแต่ 08:00 -12.00 น. - เข้าพักได้สูงสุด เด็ก 1 คน อายรุะหวา่ง 3-12 ปี โดยเด็กต้องนอนกับผู้ใหญ่ และหากมีเด็ก 2 คน ผู้ใหญ่ 2 คน ให้เพิ่มห้องพัก อีก 1 หอ้ง - หากซื้อเรือแบบส่วนตัว 1,000 บาท / ลำ / 8 ท่าน ตารางเวลาเรือ Check in : ท่าเรือพุตะเคียน มีรอบเรือทกุๆ 1 ชั่วโมง ตั้งแต่ 13.00-18.00 น. Check out : จาก Jungle Rafts มีรอบเรือทกุๆ 1 ชั่วโมง ตั้งแต่ 08:00 -12.00 น.

70% OFF
หมดแล้ว!!
สต๊อค ใบ
฿ 9,999
฿ 2,999

หมดเวลาการขาย

รายละเอียด
72 % OFF
หมดแล้ว!!>
จำนวนผู้เข้าพักได้สูงสุด
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
วันเข้าพัก
จำนวน 1 คืน
เงื่อนไขการใช้ Voucher

เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงแรมกำหนดเท่านั้น

72% OFF
หมดแล้ว!!
สต๊อค ใบ
฿ 13,900
฿ 3,900

หมดเวลาการขาย

รายละเอียด
70 % OFF
หมดแล้ว!!>
จำนวนผู้เข้าพักได้สูงสุด
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
วันเข้าพัก
จำนวน 1 คืน
เงื่อนไขการใช้ Voucher

ไม่สามารถใช้ได้ระหว่างวันที่ 24 ธค-10 มค เข้าพักวันที่ 12-17 เมย เพิ่ม 1,650 บาท/ท่าน 1 พย-11 เมย เพิ่ม 550 บาท/ท่าน ไม่รวมค่าเข้าอุทยาน Long Weekend เพิ่ม 350/ท่าน/คืน เดินทางอย่างน้อย 2 ท่าน

70% OFF
หมดแล้ว!!
สต๊อค ใบ
฿ 9,999
฿ 2,999

หมดเวลาการขาย

รายละเอียด
70 % OFF
หมดแล้ว!!>
จำนวนผู้เข้าพักได้สูงสุด
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
วันเข้าพัก
จำนวน 1 คืน
เงื่อนไขการใช้ Voucher

เด็ก 0-3 ปี ฟรี เด็ก 4-6 ปี ไม่มีเตียงเสริม 1,000/ท่าน เด็ก 7-11 ปี ไม่มีเตียงเสริม 1,250/ท่าน Extra Person ผู้ใหญ่ เสริมคนไม่มีเตียงเสริม 2,100/ท่าน ราคาแพ็คเก็จรวม 1. ที่พัก Baan Ploy Sea 2 วัน 1 คืน (ห้องพัก ตามที่ท่านเลือก) 2. ทัวร์ฟรี (เลือก 1 โปรแกรม) -1.ดำน้ำดูปะการัง เกาะขาม เกาะกรวย เกาะปลายตีน เกาะค้างคาว เกาะกุฏี ดำน้ำ 1จุด (จุดดำ น้ำปรับเปลี่ยนตามวัน ขึ้นอยู่กับอากาศ และคลื่นลม) -2.นั่งเรือตกหมึก เราจะพาคุณไปดูวิธีการจบัปลาหมึกสดๆจากทะเล -2.1 โปรแกรม B ตกหมึก+Seafood BBQ -2.2 โปรแกรม C ตกปลา+ตกหมึก+ชมพระอาทิตย์ตกดิน -3.ทานมื้อเย็น 1 มื้อ ลูกค้าเดินทางไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารด้วยตนเอง (อาหารปรับเปลี่ยนได้ตามสมควร หรือตามฤดูกาลนั้นๆ) ดินเนอร์เป็นบริการฟรี 3. ตั๋วเรือ (ไป-กลับ) บริการจากทางโรงแรมฯ ขึ้นท่าเรืออ่าวพร้าว (บ้านเพ) **กรณีลูกค้าเลือกโปรแกรมดำน้ำ ขาไปขึ้นท่าเรือนวลทิพย์ (บ้านเพ)** 4. รถรับ-ส่ง จากท่าเรือไปโรงแรม ฯ เงื่อนไข 1. ราคานี้เป็นราคาต่อ 1 ท่าน แพ็กเกจพร้อมที่พักต้องจองอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป 2. ชาวต่างชาติมีค่าบริการเพิ่ม ท่านละ 500 บาท 3. ราคานี้ไม่รวมค่าอุทยาน 4. ไม่รวม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % 5. ค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมค่าอุทยานหากมีการเรียกเก็บ 6. ราคานี้สำหรับคนไทยเท่านั้น

70% OFF
หมดแล้ว!!
สต๊อค ใบ
฿ 9,699
฿ 2,890

หมดเวลาการขาย

รายละเอียด
71 % OFF
หมดแล้ว!!>
จำนวนผู้เข้าพักได้สูงสุด
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
วันเข้าพัก
จำนวน 1 คืน
เงื่อนไขการใช้ Voucher

แพคเกจ 2 วัน 1 คืน • ห้องพักวิวล่าลอยน้ำ • เช็ตอาหารเช้า 1 มื้อ • เช็ตอาหารค่ำ 1 มื้อ • เดินชมธรรมชาติ สวนผลไม ้และสวนปาลม์ • ร่วมนั่งเรือหางยาวรับ-ส่งท่าเรือพุตะเคียน(ตามรอบ) • ร่วมล่องเรือหางยาวสัมผัสวิถีชีวิตพอเพียง ชมหมู่บ้านมอญ วัดมอญ ถ้ำพระ(ตามรอบ) หมายเหตุ : จอง และเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 ตุลาคม 2563 - กรุณาชำระค่าบริการเต็มจำนวนก่อนเข้าพัก (ไม่มีเครดิต) - ไม่สามารถร่วมส่วนลดกับกจิกรรมใดๆ ไม่สามารถยกเลิกห้องพัก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด โดยเรือมีเวลาให้บริการ ดังนี้ : - Check in : ท่าเรือพตุะเคียน มีรอบเรือทุกๆ 30 นาที ตั้งแต่ 13.00-18.00 น. - Check out : จาก The FloatHouse มีรอบเรือทกุๆ 30 นาที ตั้งแต่ 08:00 -12.00 น. -หากซื้อเรือแบบส่วนตัว 1,000 บาท / ลำ / 8 ท่าน *** เข้าพักวันเสาร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดต่อเนื่อง ชำระเพิ่ม 600 บาท/ห้อง/คืน *** 0-2 ปี เข้าพักฟรี -เข้าพักได้สูงสุดเด็ก 2 คน อายรุะหวา่ง 3-12 ปี และผู้ใหญ่ 2 คน และหากมีเด็ก 1 คน ให้นอนกับผู้ใหญ่(ไม่มีเตียงให้) หากมีเด็ก 2 คนมีเตียงเสริมให้

71% OFF
หมดแล้ว!!
สต๊อค ใบ
฿ 19,999
฿ 5,899

หมดเวลาการขาย

รายละเอียด
71 % OFF
หมดแล้ว!!>
จำนวนผู้เข้าพักได้สูงสุด
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
วันเข้าพัก
จำนวน 1 คืน
เงื่อนไขการใช้ Voucher

เด็ก 0-3 ปี ฟรี เด็ก 4- 6 ปี ไม่มีเตียงเสริม 1,100/ท่ำน เด็ก 7 – 11 ปี ไม่มีเตียงเสริม 1,350/ท่าน Extra Person ผู้ใหญ่ เสริมคนไม่มีเตียงเสริม 2,600/ท่าน ราคาแพ็คเก็จรวม 1. ที่พัก Ao Prao Resort 2 วนั 1 คืน (ห้องพัก ตามที่ท่านเลือก) 2. ทัวร์ฟรี (เลือก 1 โปรแกรม) -1.ดำน้ำดูปะการัง เกาะขาม เกาะกรวย เกาะปลายตีน เกาะค้างคาว เกาะกุฏี ดำน้ำ 1จุด (จุดดำ น้ำปรับเปลี่ยนตามวัน ขึ้นอยู่กับอากาศ และคลื่นลม) -2.นั่งเรือตกหมึก เราจะพาคุณไปดูวิธีการจบัปลาหมึกสดๆจากทะเล -2.1 โปรแกรม B ตกหมึก+Seafood BBQ -2.2 โปรแกรม C ตกปลา+ตกหมึก+ชมพระอาทิตย์ตกดิน -3.ทานมื้อเย็น 1 มื้อ ลูกค้าเดินทางไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารด้วยตนเอง (อาหารปรับเปลี่ยนได้ตามสมควร หรือตามฤดูกาลนั้นๆ) ดินเนอร์เป็นบริการฟรีจากเรา ถ้าช่วงเทศกาลคนเยอะอาจจะล่าช้า ต้องกราบขออภัย 3. ตั๋วเรือ (ไป-กลับ) บริการจากทางโรงแรมฯ เงื่อนไข 1. ราคานี้เป็นราคาต่อ 1 ท่าน แพ็กเกจพร้อมที่พักต้องจองอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป 2. ชาวต่างชาติมีค่าบริการเพิ่ม ท่านละ 500 บาท 3. ราคานี้ไม่รวมค่าอุทยาน 4. ไม่รวม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % 5. ค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมค่าอุทยานหากมีการเรียกเก็บ 6. ราคานี้สำหรับคนไทยเท่านั้น

71% OFF
หมดแล้ว!!
สต๊อค ใบ
฿ 7,999
฿ 2,300

หมดเวลาการขาย

รายละเอียด
70 % OFF
หมดแล้ว!!>
จำนวนผู้เข้าพักได้สูงสุด
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
วันเข้าพัก
จำนวน 1 คืน
เงื่อนไขการใช้ Voucher

เด็ก 0-3 ปี ฟรี เด็ก 4- 6 ปี ไม่มีเตียงเสริม 1,000/ท่ำน เด็ก 7 – 11 ปี ไม่มีเตียงเสริม 1,250/ท่าน Extra Person ผู้ใหญ่ เสริมคนไม่มีเตียงเสริม 2,100/ท่าน ราคาแพ็คเก็จรวม 1. ที่พัก Baan Ploy Sea 2 วัน 1 คืน (ห้องพัก ตามที่ท่านเลือก) 2. ทัวร์ฟรี (เลือก 1 โปรแกรม) -1.ดำน้ำดูปะการัง เกาะขาม เกาะกรวย เกาะปลายตีน เกาะค้างคาว เกาะกุฏี ดำน้ำ 1จุด (จุดดำ น้ำปรับเปลี่ยนตามวัน ขึ้นอยู่กับอากาศ และคลื่นลม) -2.นั่งเรือตกหมึก เราจะพาคุณไปดูวิธีการจบัปลาหมึกสดๆจากทะเล -2.1 โปรแกรม B ตกหมึก+Seafood BBQ -2.2 โปรแกรม C ตกปลา+ตกหมึก+ชมพระอาทิตย์ตกดิน -3.ทานมื้อเย็น 1 มื้อ ลูกค้าเดินทางไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารด้วยตนเอง (อาหารปรับเปลี่ยนได้ตามสมควร หรือตามฤดูกาลนั้นๆ) ดินเนอร์เป็นบริการฟรี 3. ตั๋วเรือ (ไป-กลับ) บริการจากทางโรงแรมฯ ขึ้นท่าเรืออ่าวพร้าว (บ้านเพ) **กรณีลูกค้าเลือกโปรแกรมดำน้ำ ขาไปขึ้นท่าเรือนวลทิพย์ (บ้านเพ)** 4. รถรับ-ส่ง จากท่าเรือไปโรงแรม ฯ เงื่อนไข 1. ราคานี้เป็นราคาต่อ 1 ท่าน แพ็กเกจพร้อมที่พักต้องจองอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป 2. ชาวต่างชาติมีค่าบริการเพิ่ม ท่านละ 500 บาท 3. ราคานี้ไม่รวมค่าอุทยาน 4. ไม่รวม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % 5. ค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมค่าอุทยานหากมีการเรียกเก็บ 6. ราคานี้สำหรับคนไทยเท่านั้น

70% OFF
หมดแล้ว!!
สต๊อค ใบ
฿ 7,099
฿ 2,100

หมดเวลาการขาย

รายละเอียด
70 % OFF
หมดแล้ว!!>
จำนวนผู้เข้าพักได้สูงสุด
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
วันเข้าพัก
จำนวน 1 คืน
เงื่อนไขการใช้ Voucher

Facilities ✔สระว่ายน้ำขนาดใหญ่(ส่วนกลาง) ✔ ลานบาร์บีคิว(ส่วนกลาง) ✔พื้นที่ส่วนกลางสำหรับพักผ่อน ✔อุปกรณ์ครัวครบครัน ✔ มีเครื่องซักผ้า ✔เคาท์เตอร์บาร์ ✔มี WI-FI ราคาข้างต้นสำหรับ 6 ท่าน (3 ห้องนอน) * ห้องที่ 4, 5 และ 7 เพิ่มห้องละ 3,500.- ** พักได้ห้องละ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม, ไม่มีอาหารเช้า) จองแล้วรับชำระเงินเต็มจำนวน

70% OFF
หมดแล้ว!!
สต๊อค ใบ
฿ 25,555
฿ 7,555

หมดเวลาการขาย

ข้อมูลเพิ่มเติม
ที่อยู่
เขตบางรัก กรุงเทพฯ
เวลาเปิดทำการ
เปิดให้บริการปกติ
ติดต่อ
-‬
ราคา
เริ่มต้นที่ 2,999 บาท ต่อคืน
ดีลอื่นๆ ที่กําลังมีคนสนใจ